Brems i hyttesalget på landsbasis. Det merkes ikke her.

foto