Uværet fortsetter: – Folk gjør lurt i å holde seg hjemme