Fem leverte anbud: Disse skal bygge nye Høgmo barnehage