Anmeldte ildspåsettelse i 2020. I natt brant fabrikken

foto