Hentet pizza med promille i blodet

Trøndelag tingrett