Ber folk melde fra om syke eller døde fugler

foto