Veier oversvømmes, kjellere fylles med vann

Fylkesvei 700 i Rennebu ble stengt en kort periode torsdag etter at ei stikkrenne ved bekken Brea ble tettet av det som betegnes som et lite sørpeskred. Foto: Jan Inge Flå