Torsdag var ledere fra seks videregående skoler i trøndelagsfylkene og representanter fra Olympiatoppen samlet på kulturhuset for sitt første strategimøte. Temaet var spissa toppidrett i den videregående skolen.

– Bakgrunnen for dette møtet er at fylkeskommunene i begge trøndelagsfylkene har bestemt å etablere en toppidrettssatsing i en del utvalgte videregående skoler. I tillegg til Oppdal er Heimdal, Meråker, Steinkjer, Strinda og Melhus med på dette prosjektet, sier Elling Finnange, som er leder i ressursgruppa til Olympiatoppen.

Det er til sammen innvilget seks millioner fra fylkeskommunene til dette prosjektet, som skal fordeles på de seks skolene som deltar. Fordelingen er ikke klar enda, men pengene fordeles ut fra antall elever og ressursbehov.

Muligheter

Hver av skolene har satsingsområder innen hver sine idrettsgrener, og for Oppdal videregående er det naturligvis alpint som utvalgt.

– Vi ønsker en ambisiøs satsing på å få frem toppalpinister i Oppdal, og et mandat fra Fylkeskommunen, og med Olympiatoppen på laget, er mulighetene for å lykkes mye større. Vi ønsker at skolehverdagen og skoleåret skal kunne tilpasses alpinistene bedre, og at det kan gis muligheter for ekstraundervisning på samlinger, sier Olav Skjøtskift, som er seksjonsleder for alpint på skolen.

Strategi

Fredag ble det i tillegg holdt et eget strategiseminar for Oppdal sammen med Olympiatoppen.

– Her er det både politikere, stab, anleggsansvarlige og skikrets som deltar. Det er viktig at alle beslutningstakerne er med på denne strategileggingen, sånn at vi får en mest mulig helhetlig plan, sier Skjøtskift, som håper å være i gang med enge alpinklasser allerede til høsten.

Møter konkurransen

Årsaken til denne satsingen på de videregående skolene i Trøndelag er at man ønsker å møte konkurransen fra de private toppidrettsgymnasene, som lenge har snust på å etablere seg i regionen.

– Sammen med de videregående skolen utarbeidet vi en strategiplan for ett og et halvt år siden. Målsetningen var å lage et opplegg som er bedre enn det de private gymnasene kan tilby, og som skal være et faglig og sportslig optimalt tilbud for fremtidige toppidrettsutøvere, sier Frode Moen, som er regional toppidrettssjef i Olympiatoppen Midt-Norge.

– Men dette er et opplegg som kun kommer noen få til gode?

– Selv om dette er et prosjekt som skal hjelpe fremtidige toppidrettsutøvere opp og frem, vil det også komme breddeidretten til gode. Bevilgningene til prosjektet kommer i tillegg til basisbevilgningene, og på denne måten blir det mer på hver enkelt av de resterende elevene. Det er også viktig å ha en toppidrettssatsing for å bevare breddeidretten, samtidlig som det er viktig å ha breddeidrett for å få frem toppidrettsutøvere. Dette henger nøye sammen, og det er ikke moen motsetninger. Derfor ønsker vi også å tenke helhetlig, sier Frode Moen.