RENNEBU: For å kunne kommunisere best mulig med pasientene, er språket viktig. Selv om aksenten røper utenlandske aner, snakker Peter svært godt norsk.

– Forstå, og å bli forstått, er viktig i alle henseender, ikke minst i pasient – lege forhold. Å kunne kommunisere med pasientene er av veldig stor betydning, i kanskje 80 prosent av tilfellene kan man stille diagnoser etter en god samtale, sier legen.

– Arbeidsdagen er hektisk, det er veldig mye å gjøre, men jeg er glad i å arbeide. Han røper at arbeidet opp mot barn og ungdom er noe han er særlig opptatt av.

Peter har bare godt å si om sine kolleger i helsetjenesten i Rennebu, men han kunne godt tenkt seg at det ble opprettet en legestilling til i bygda.

I dag er det to leger pluss en turnuslege i Rennebu, og Peter hadde gjerne sett at det kom en lege til, da hadde det blitt enda større faglig miljø og det er alltid stimulerende.

–Vi burde ha bedre tid til pasientene våre, men det er det ikke alltid så lett å få til, det er mange som venter på å få komme inn til legetimen sin.

Trives veldig godt

– Som distriktslege, kommer man bort i det meste, det er noe av det som gjør jobben interessant. En slik jobb er faglig utfordrende, og det er utviklende å få drive med allmennmedisin, sier han.

Det er velkjent at Rennebu, i likhet med mange andre kommuner i distriktene, sliter med stort gjennomtrekk av leger.

Peter forteller at han har funnet seg godt til rette, og han har planer om å bli lenge i Rennebu. Men han har lyst til å spesialisere seg, i så fall blir det snakk om å søke permisjon for noen måneder. Dette skjer i alle tilfelle ikke før om en tre, fire års tid, og etterpå skal han uansett tilbake til jobben sin i Rennebu.

–Som det ser ut nå, tyder alt på at jeg har kommet for å bli.