RENNEBU: Slik det ser ut nå vil debatten dreie som om elevene skal flyttes til Berkåk eller Voll.

Kristelig folkeparti, Arbeiderpartiet og felleslista (Venstre/Høyre) har bestemt seg. De vil legge ned Nerskogen skole. Eli Krogstad (V) og Ola Øie (Ap) ønsker å sende elevene til Berkåk, mens Ola T. Lånke (Krf) vil sende elevene til Voll.

Vil beholde

Senterpartiet vil, på bakgrunn av vedtaket fra 2010, beholde skolen. Vedtaket gikk på at skolen skulle evalueres om to år og at man skulle jobbe for å bedre læringsmiljøet.

– Hva er vitsen med å evaluere en skole hvis resultatet ikke teller. Det må få konsekvenser for videre drift eller så holder vi folk for narr. Da kunne man bare lagt ned den gangen, mener Knut Ingolf Dragset (Sp). Både i HOO-utvalget og i formannskapet har partiet vært klare på at de vil beholde skolen.

Dragset la fram et forslag om å opprettholde Nerskogen skole. Han tok også for seg problematikken med lang skolevei. Dragset mener at elevene fort kan komme opp i to timers skolevei til sammen hver dag.

– Aldri stabilt

Ola Øie ser problemene med reiseavstand, men mener samtidig at den beste løsninga er å opprettholde vedtaket fra HOO, hvor Nerskogen skole legges ned og elevene flyttes til Berkåk.

Også sist saken var oppe stemte Eli Krogstad for nedleggelse. For henne er det elevene, lærerne og skolens beste som er grunnlaget for hennes valg.

– De har et godt læringsmiljø nå, men vi veit at det går opp og ned. Jeg tror det aldri blir så stabilt at det er godt nok på Nerskogen, sier Krogstad.

Kortere reisevei

Krf har tatt sitt standpunkt, men ordføreren virket ikke helt komfortabel med å forfekte det synet.

– Sjelden at hodet og hjertet er i såpass strid, innrømmer Lånke.

Like fullt sier han at den beste løsninga for framtida er å legge ned skolen og barnehagen. Partiet ønsker imidlertid å sende elevene til Voll. Både for å styrke Voll skole og for å få så kort reisevei som mulig.

Verken Krogstad eller Øie er enig med Lånke i at Voll er det beste alternativet. På ungdomsskolen skal alle elevene over på Rennebu skole uansett, dermed mener Krogstad at de eldre kan ta vare på de yngre når de tar bussen fra Nerskogen.

At Nerskogen skal legges ned ble vedtatt med tre stemmer mot Senterpartiets to, mens fire stemte for å sende elevene til Berkåk framfor Voll.

Les mer om denne saken, og om de øvrige sparetiltakene i Rennebu kommune i Opdalingen lørdag.