Jon Strand har gjennom ord og handling gitt Oppdal et positivt omdømme og utnevnes til Oppdalsambassadør.

– Oss må alle føl et ansvar for å ta vare på den flotte naturen og kulturlandskapet vi har i bøgda vår. Eg vil rett ei spesiell oppfordring te ordfører Ola og de andre som styre og stelle om å ta vare på naturperlån og legg te rette for at alle kjem se lett ut i naturen. Dette gjeld blant anna tilrettelegging med gode tur- og skiløypå, sa Jon selv da han fikk overrakt Vangsnåla.

En Oppdalsambassadør har god kjennskap til bygdas stolte naturlandskap, særegne kulturhistorie og bygdas mange aktiviteter og tilbud og formidler denne kunnskapen på en positiv og troverdig måte til omverdenen.

Som et synlig tegn på denne utmerkelsen overrekkes et diplom samt Vangsnåla.