Det spør Gerd Staverløkk som mor og forelderepresentant i samarbeidsutvalget i Pikhaugen barnehage. Staverløkk sier at det fra kommunalt hold er hevdet at pengene som ble overført, er brukt til skolesektoren.

- Det kan i så fall ikke være riktig å bruke penger på skole hvis midlene er øremerket barnehage. I Oppdal er det en kvalitetsmessig god barnehage i dag, og det hevdes at vi har hatt en gunstig pris i forhold til andre steder i landet. Er det riktig ikke å redusere barnehageprisene fordi vi har hatt det så bra før? Dette blir noe spesielt når de statlige midlene skal erstatte noe av våre innbetalinger til kommunen, sier Staverløkk.

Pedagogisk innbold

- Oppdal kommune vil satse på barn og unge. Det så vi også at politikerne mente under siste valg. Jeg har en klar oppfordring til politikerne om å vise den satsingen slik at de opprettholder midler til en god pedagogisk drift med et godt pedagogisk innhold i hverdagen til barna. Når vi overlater barna til barnehagen, gjør vi det fordi vi vil at det skal være meningsfylt hver dag., sier Staverløkk.

-For en heldags plass i barnehagen tar kommunen 2650 kroner. Minstepris fra staten er 2750 kroner. Oppdal har hatt samme pris også etter vedtak om nedsettingen av foreldreinnbetaling fra første august. Alle kommuner skal ha fått midler til redusering av foreldrebetaling. Dersom vi foreldre ikke får redusert pris, så bør pengene gå til bedring av drift i barnehagen, mener Staverløkk.

Hun presiserer til slutt at hun i denne omgang mener kun å stille spørsmål om hva som skjer, og ikke å kritisere kommunen. Får hun gode svar, så har hun kanskje ikke flere spørsmål og da blir det ikke noe kritikk heller.