Av:
  • Frank Cadamarteri

E6 ble sperret etter ulykke