I sin rapport skriver organisasjonen at det er gledelig at det nå er kommet opp skilt ved stasjonen som viser vei til hoteller og sentrum.

De håper at dette vil gjøre det enklere for folk å finne fram til sentrum, uten at det oppstår farlige situasjoner med fortsatt kryssing i rundkjøringen mellom stasjonen og Oppdalsbanken.

Finner fortsatt ikke fram

Så langt viser det seg at skiltingen ikke fungerer. Etter at skiltingen var på plass er det fortsatt gangtrafikk over E6 og gjennom rundkjøringen.

Organisasjonen påpeker i sin rapport at skiltene er for små, spesielt for svaksynte, og at avstanden mellom skiltene er for stor, og mener at folk fortsatt vil ha utfordringer med å finne rett vei til hoteller og sentrum.

I rapporten foreslår organisasjonen flere skilt langs perrongen:

"Vårt forslag er å få ett skilt på hver ende av Turisthotellet, som vender mot perrongen, som henviser til undergangen som går rett til Skifer. Det er altfor lang avstand til skiltet ved undergangen, så vi kan forstå at personer tar veien mellom hotellet og parken og dermed havner ved rundkjøringen og krysser den."

Lite tilpasset rullestol og rullator

Organisasjonen er ikke bare opptatt av skiltingen fra skysstasjon, men har også sett på fremkommeligheten flere steder i sentrum.

Blant annet viser de til flere gangfelt som er lite tilpasset funksjonshemmede. Det som går igjen er at fortauskantene er for høye.

Videre viser de til at det er vanskelig å krysse området ved Bunnpris og Torgsenteret, og foreslår at denne inn- og utkjørselen til parkeringen stenges.

De viser samtidig til at opplysningskart ved Taxiholdeplassen ikke lenger er riktig, og trenger en oppdatering.

Lover å følge opp innspill

Organisasjonen mener at det går rimelig greit for dem som er kjent, mens ukjente møter store hindringer med et sentrum som er forvirrende og som er for dårlig skiltet.

I et svarbrev fra kommunen lover de etter beste evne å forsøke å etterkomme alle de gode innspillene, og det understrekes at "nye" Oppdal sentrum skal være universelt utformet, hvor alle brukergrupper skal være ivaretatt når alt står ferdig.