Statnetts anslag for strømproduksjonen i 2010 er på 122,5 milliarder kilowatt-timer. Det innebærer en nettoimport på 7,5 milliarder kilowatt-timer, skriver Dagens Næringsliv.

– Våre foreløpige anslag viser et forbruk på 130 TWh - eller 130 milliarder kilowatt-timer. Det er rekordhøyt, sier kommunikasjonssjef Tor Inge Akselsen i Statnett.

Det ble satt flere strømrekorder i fjor.

– For det første var det et toppforbruk i februar som var rekordhøyt. Kraftproduksjonen i Norge var på den annen side svært lav i sommer, noe som førte til at en uvanlig høy andel av det norske forbruket ble dekket gjennom import, sier Akselsen.

Sist Statnett opplevde en slik topp var i 2008, da forbruket var på 128,6 TWh. Men det året var kraftproduksjonen høy og Norge eksporterte nesten 14 TWh til utlandet.

Strømprisene er steget til værs på grunn av sprengkulde og lite vann i magasinene. Flere steder i landet har prisen ligget på rundt en krone per kilowatt-time. (ANB-NTB)