På grunn av et økende problem med parkerte biler langs vegen forbi Gjevilvasshytta og til setrene som ligger innenfor er det nå planer om å regulere parkeringen med skilting.

– Parkeringen langs vegen er til hinder for adkomsten til setrene, og det har blant annet vært problemer for melketankbilen å komme fram, skriver kommunens saksbehandler.

Det foreslås parkering forbudt skilt langs vegen og tidsbegrenset parkering ved hytta, med maksimum 24 timers parkering.

Samtidig skiltes det til den tilrettelagte parkeringsplassen for blant annet langtidsparkering 1,5 kilometer lengre inn for Gjevilvasshytta.