Oppdal Næringsforening har lagt fram sitt forslag til sentrumsplan, og med første øyekast kan det se ut som om lykken er en parkeringsplass. Selv om det finnes mange gode argumenter for at det skal være lett å parkere når man skal handle i sentrum, så skal handelsstanden være forsiktig så man ikke skyter seg selv i leggen. Det kan bli et vådeskudd som koster dem dyrt.

Mens man ellers i verden prøver å få liv og aktiviteter i handelssentrumet, så vil ONF altså parkere mer. Faren er at de parkerer seg selv. En parkeringsplass gjør det kanskje lettere for folk å stoppe rett utenfor butikken når de skal handle, men uten biler så blir også plassen en stor, tom og død flate uten glede for noen.

Når politikerne skal bestemme det endelige utfallet og skissere hva som skal bli Oppdal sentrum i framtiden, så er det selvsagt viktig at de lytter til handelsstanden – men det er også mange andre som bør bli hørt.

Hvorfor har handelsstanden bygd seg store og effektive handelsbygg der de tjener penger i bøtter og spann, uten for eksempel et parkeringsanlegg i kjelleren? Da hadde jo kundene virkelig kommet tett innpå? Er det riktig at det nå er felleskassen og kommunen som skal betale og stå for parkeringsplassene for næringslivet som tjener penger i sentrum?

Arbeidet med sentrumsplanen har avslørt noe så gledelig som et sterkt lokalt engasjement. Det er fantastisk hvor mange som har brukt tid og energi til å mene noe om framtidens sentrum.

Nå er det særdeles viktig at politikerne plukker opp dette signalet og sørger for at alle føler at de blir hørt og får et ord med i laget. En kan vel med sikkerhet si at det kanskje ikke er alt som er blitt gjort til beste for alle når det gjelder tidligere planlegging – nå har politikerne en sjanse til å reise kjerringa.

Handelsstanden er godt organisert, og vi i Opdalingen er selv medlemmer av ONF, men det betyr ikke at det er verken handelsstanden eller paraplyorganisasjonen ONF som har fasitsvarene. Alle som har engasjert bør bli hørt. Det er umulig å få gjennomslag for alle sine ideer, men det viktigste her er at politikerne «ser» innbyggerne og deres ønsker og tanker. Det er blant annet dette som vil kunne gi dem gjenvalg ved neste korsvei.