OPPDAL: En arbeidsgruppe bestående av en rekke ildsjeler i Oppdal har sett på muligheten til at Oppdal kan bli arrangørsted for World cup i 2015.

Og muligheten burde være der, etter tre vellykkede World cup- arrangement på 80 og 90-tallet.

Arbeidsgruppen ble nedsatt i oktober 2009, og kom torsdag med den første vurderingen overfor formannskapet i Oppdal.

Storslalåm i Hovden

Konklusjonen er foreløpig at Oppdal bør basere sitt kandidatur på World Cup

i november, at det må være storslalåm for menn, og at et WC i Oppdal må inngå i en større og helhetlig satsing på Oppdal som arrangementsdestinasjon og utgjøre spydspissen blant mange store arrangementer.

Hovden er eneste trasé med World Cup - standard, og aktuelle disipliner er storslalåm og slalåm.

En av årsakene til at Oppdal lenge har vært uaktuell som World Cup arrangør, er mangelen på sendeplasser. Byggingen av nytt hotell i sentrum er med på å gjøre noe med dette.

Overnatting nok

Et World Cup i 2015 innebærer noe sånt som 80 løpere, 120 trenere og servicepersonell, opptil 100 mediefolk og 350 funksjonærer, hvorav 300-400 krever overnatting med god hotellstandard. En stor del av funksjonærstaben kan innlosjeres på enklere standard.

Hoteller og andre overnattingssteder med 3-,4- og 5 stjerners standard i Oppdal antas i 2015 å ligge på ca 600 rom. Overnattingskapasiteten i Oppdal vurderes dermed som tilstrekkelig for å belegge personell knyttet direkte til arrangementet. Majoriteten av publikum vil dermed være henvist til enklere overnattingstilbud og privat utleie.

Kompetansebygging gjennom Europacup

Hva innebærer dette for teknisk arrangør i Oppdal?

– Det må etableres et planmessig løp for kompetansebygging og samkjøring av et funksjonærkorps på minst 400 personer, skriver arbeidsgruppen i sin foreløpige konklusjon.

Utviklingen må skje i et samarbeid der alpinmiljøer og frivillige fra hele regionen inviteres til deltakelse og utdannes i tråd med målsettingen om World Cup i Oppdal. Ekstern kompetanse må ønskes velkommen også i sentrale funksjoner. Kompetansebyggingen må skje gjennom gjentatte arrangementer på nasjonalt nivå, gjennom FIS renn og tre renn i Europacupen.