OPPDAL: I løpet av første kvartal i år hadde 200 personer fra Oppdal vært sykemeldt fra jobben. Dette er en økning på hele 22 prosent fra samme periode i fjor. Kriserammede næringer er spesielt utsatt.

Legene i Oppdal skrev i løpet av årets tre første måneder ut sykemelding til 200 innbyggere i kommunen. Dette er 37 flere enn tilsvarende periode i fjor.

Dermed økte antall personer med sykemeldinger med nær 23 prosent i Oppdal. Dette er en kraftig vekst, selv om det ikke er uvanlig med flere sykmeldte i kongeriket. Over hele landet ser en nemlig at antallet sykmeldte personer øker kraftig. I Norge som helhet var 132.227 personer sykmeldt fra jobben i løpet av årets første kvartal. Dette er nesten 15 prosent mer enn tilsvarende periode i fjor, og utgjør 6,2 prosent av arbeidsstyrken i landet.

I Rennebu hadde 57 personer vært sykmeldte i løpet av årets tre første måneder, noe som er åtte flere enn sist. I Sør-Trøndelag var 8.573 personer sykmeldt i løpet av denne perioden, en økning på nær 18 prosent.

Men hos Oppdal Sten går trenden andre veien.

– Kortidsfraværet har faktisk gått ned, sier kontormedarbeider ved Oppdal Sten, Grete Mette Hårstad. Hun er sammen med verneombudsmann Andreas Nyvold godt fornøyd med utviklingen.

Ettersom arbeidsdagene i bedrifter som Oppdal Sten innebærer tunge løft, støv og fysisk krevende arbeid har bedriften stor fokus på å opprettholde et godt arbeidsmiljø.

– Vi gjør det vi kan for å forhindre langtidsfravær blant de ansatte, sier Hårstad.