Har endelig slått fast hvorfor Ronny Melby (46) døde