– NVE vurderer kraftsituasjonen løpende, og ved inngangen til vinteren er kraftsituasjonen god. Vi forventer likevel perioder med høyere kraftpriser enn det vi har vært vant med historisk. Hva prisene faktisk blir gjennom vinteren, avhenger av mange faktorer som blant annet været og gassprisen, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg i en pressemelding.

De siste ukene har prisene vært høyere enn tidligere i høst, som et resultat av det kalde været. Siden mye av oppvarmingen i Norge er basert på strøm har forbruket økt.

Kraftprisene i Norge påvirkes også av våre naboland, som igjen er påvirket av gassprisene. Den er fortsatt høy sammenlignet med de historiske prisene.

Strømstøtten vil dog skjerme husholdningene fra de høye kraftprisene i stor grad, mener NVE.

Fra 1. september 2023 er strømstøtten beregnet time for time, i stedet for per måned som tidligere.

Som forbruker får du støtte i de timene der kraftprisen i prisområdet er høyere enn 70 øre/kWh, ekskludert merverdiavgift. I disse timene får kunden støtte for 90 % av beløpet over 70 øre/kWh.

I Midt-Norge blir det mandag en snittpris for strøm på 20,3 øre per kilowattime (kWh) og en makspris på 29,4 øre.