Sterke reaksjoner på nye naturinngrep: – Ja, det er vi som står bak dette

foto