Her vil kommunen bygge nytt renseanlegg til 192 millioner. Det vil doble gebyrene dine

foto