OPPDAL: Oppdal hotellinvest as søkte 21.august dette år om å få innlede forhandlinger med kommunene med tanke på salg av nødvendig areal fro hotellbygg på del av den såkalte curlingtomta i sentrum.

– Mange har nok vært i tvil om det ble noe av noen hotellbygging, sa ordfører Røtvei.

Han la til at «ting tar tid.»

Det er lenge siden Arthur Buchardt inntok Oppdal med Hotellplaner, men ikke fullt så lenge siden det ble kjent at Kjell Inge Røkke ville inn på investorsiden.

Nå er det Bjørn Ove Ansnes (Oppdalstoppen) som har ansvaret for prosjektet.

– Hotellet blir omtrent to mål stort, forteller ordfører Ola Røtvei, og legger til at gjenværende del av den åtte mål store tomten skal eies og driftes av Oppdal kommune, med fri parkering for allmennheten og hotellgjester.

– Dette er på samme måte som andre bedrifter i Oppdal, som skiheisene og Domus, disponerer kommunal grunn til parkeringsareal.

Utbyggeren opparbeider utearealet.

Ordfører Ola Røtvei i Oppdal er nå veldig optimistisk med tanke på hotellbyggingen.

– Vi har fått signal om at avgjørelsen tas raskt nå.

Han mener at man ikke trenger å være en stor matematiker for å skjønne hvorfor ordføreren kjører saken nå.

– Et nytt storhotell betyr 60 til 80 nye arbeidsplasser, og en økt trafikk i hele hotelloppdal.

Hele næringen vil nyttiggjøre seg det.

Røtvei har den siste tiden hatt tette møter med Bjørn Ove Ansnes, og han har også møtt Buchardt etetr sommeren.

–Jeg er mer optimist enn jeg har vært på lenge.

I forhold til klagen på kommunens tomtesalg til ESA i forbildelse med den såkalte skishoptomta i Vangslia og innvirkninger denne saken eventuet får på tomtesalget, sier ordføreren at oppdal kommune følger spillereglene sa godt man kan.

– Vi er innenfor det regelverket regulerer.

Slik tok fasadeskissen av det nye hotellet seg ut da investor Arthur Buchardt presenterte planene i Oppdal før helga.