OPPDAL: Opdalingen skrev tirsdag om at brannvesenet er bekymret fordi de føler at flere og flere av de andre enhetenes oppgaver faller på dem. Brannvesenet er en kommunal ressurs, mens politi og ambulanse er statlige. Større politidistrikter fører polititjenestemennene langt utover kommunens grenser, mens brannvesenet stort sett er i kommunen. Dette fører til at brannvesenet i mange tilfeller er de første som kommer frem til for eksempel trafikkulykker.

I Opdalingen tirsdag fortalte Bjørgen at oppgaver som egentlig tilhører de andre enhetene, dermed faller på brannvesenet.

Kontakter andre ordførere

Ordfører Ola Røtvei tar bekymringen alvorlig, og sier at han nå vil kontakte andre distriktsordførere for å rette en henvendelse til justisdepartementet om saken.

– Jeg er kjent med at man nå ser på lensmannsdistriktenes igjen, det er viktig for oss å komme på banen.

Det er viktig å møte departementet for å diskutere lensmannsdistriktenes størrelse.

Vil ha mindre distrikt

I dag omfatter vaktdistriktet Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal.

– Det er langt fra Støren til Kongsvold i en krisesituasjon.

Røtvei ønsker ikke et enda større distrikt med for få ressurser.

– Skal det imidlertid være noe kraft i å kontakte justisdepartementet og kommunaldepartementet med et sånt ærend, må flere stå sammen, sier han.

Han ser for seg et fellesfremstøt mot justisdepartementet, på ordførernivå.

Han vil derfor allerede før ferien, opprette kontakt med flere ordførere i regionen for å forhøre seg om interessen for et slikt fremstøt.

Branninspektør Stein Bjørgen og konstituert lensmann (Trønsdal har ferie) Jan Tømmervoll, synes det er positivt at ordføreren tar et sånt initiativ.

– Det er en politisk sak, sier de. Tjenestemennene er også fornøyd med at ordføreren får til en såpass rask reaksjon på saken.