BERKÅK: Da gapahuken var åpnet, fortalte Arne Resell i Vangen jaktlag at av de totale kostnadene på 7.000 kroner ved bygging av gapahuken som ligger ved Stallan, ville Rennebu kommune ha 2.000 kroner for behandling av byggesøknaden. Et leserinnlegg i Opdalingen fikk ordfører Bjørn Rogstad til å ta affære. – Om en holder seg til gebyrforskriftene, er det helt korrekt at behandlingsgebyret for nybygg under 50 kvadratmeter er 2.070 kroner. I den samme forskriften ståpr det imidlertid også at dersom gebyret synes urimelig stort, er det lov å bruke skjønn. – I følge byggesakskontoret er det ikke så mange gapahuker som har vært til behandling i komunen. Etter mitt skjønn kan de settes i to kategorier; den typen som bygges til næringsvirksomhet langs elva, og slike som denne som settes opp av et jaktlag og er åpen til allmenn bruk, sier ordføreren. Rogstad presiserer at det ikke er noen som har gjort feil i denne saken, men at man ved en ny vurdering har kommet til at det vil være riktig å sette gebyret til 200 kroner. Arne Resell i jaktlaget er svært tilfreds med tilbakebetalingen, og han er enig med ordføreren i at det må være lov å bruke hodet i en sak som denne.