Bruddkanten er ca. 1 meter høy og bredden er nærmere 100 meter. Skredet har feid flere hundre meter nedover fjellsiden.

Skredet har gått like sør for Drivstua stasjon, ikke langt fra stedet hvor det gikk et enda større skred for 6 - 7 år siden. Skredet har gått på en jevnt hellende snøflanke og løsnet høyt oppe i fjellsiden. Ned mot dalbunnen har skredet slått all skog til pinneved.

Vinden har fraktet store snømengder med seg og lagt den igjen i lehellingene. Det advares mot å bevege seg inn mot disse hellingene før de enorme snømengdene har stabilisert seg.