Om alt går etter planen, håper Anne Haugen å kunne åpne dørene for de første gjestene den 20. februar. Foreløpig har det nyetablerte driftsselskapet God mat AS bare en midlertidig leieavtale med de tidligere driverne av Torgkroa. Eiendomsselskapet ERIV med sete i Luxembourg kjøpte nylig 24 av ICA Eiendoms butikkbygg i Norge. Foreløpig har det ikke vært mulig å komme i gang med forhandlinger om fortsatt leie, men Anne Haugen tror at også den delen vil gå i orden.

Selv om en del blir gjenkjennelig, ønsker den nye kafèverten å skape en ny profil. Hun vil bort fra en typisk kroprofil som hun mener blir godt ivaretatt av Berkåk Veikro, og heller bruke kafè som betegnelse på serveringsstedet. Hun mener at det vil signalisere at eierne ønsker et sted med et visst restaurantpreg.

– Vi kommer til å satse sterkt på bruk av lokale råvarer, men selv om menyen blir annerledes enn den som heger på veggen fra før, er det klart at vi beholder tilbudet til de som er vant til å stikke innom for en kaffekopp, sier Anne Haugen.

I tillegg til kafédriften, vil det bli lagt sterk vekt på å kunne skape et godt cateringprodukt.

Det er tre lokale eiere som har gått inn med kapital i det nye aksjeselskapet. Foruten Anne Haugen selv, er det Trond Jære og Hognamat ved Arnt Strand. Jære er styreleder i God mat AS.

Jære forteller at det er som kjøttprodusent og på grunn av sitt engasjement for foredling av lokale matvarer, han har valgt å gå inn i selskapet.

De samme grunnene kan sies å være årsaken til Hognamats engasjement.

– Vi går inn fordi vi ønsker å selge produktene våre, men også fordi vi vil prøve nye produkter og bruke stedet til å profilere produkter fra Hognamat, sier eier og daglig leder Arnt Strand.