Rennebu er ikke med blant de 50 kommunene som er plukket ut til forsøk med direkte valg av ordfører ved neste lokalvalg. FREDRIK KOSBERGLØKK

RENNEBU: Det var i alt 71 kommuner som søkte om å få delta i forsøk med direkte valg av ordfører ved lokalvalget i 2007. Det var på forhånd klart at 50 kommuner ville bli tatt ut. Av disse var det 21 som automatisk ble med fordi de hadde vært med i forrige forsøksperiode.

Ikke overrasket

Ordfører Bjørn Rogstad sier at det ikke kom som noen stor overraskelse at Rennebu ikke ble med i forsøksordningen. Selv om det var et enstemmig kommunestyre som gikk inn for å søke, mener han at det ikke ble lagt mye prestisje i å bli med.

– Vi hadde jo ikke lagt vekt på spørsmålet om endrede rettigheter for ordføreren, sier Rogstad som ikke tror at det får store konsekvenser for kommunen at det ikke blir direkte ordførervalg til høsten.

Høyres eneste

Det er liten tvil om at Rogstad har oppnådd stor popularitet som ordfører i Rennebu. Teoretisk sett kan det likevel få konsekvenser for hans muligheter til å fortsette som ordfører i neste valgperiode. Etter først å ha blitt valgt som varaordfører, rykket han opp til ordfører etter at Trond Jære trakk seg på grunn av sykdom. Etter halvannet år i ordførerstolen bekrefter han nå at han vil takke ja til en ny periode som Høyres førstekandidat i Rennebu.

Lite parti

Høyre har aldri vært noe stort parti i Rennebu, og Rogstad er partiets eneste representant i kommunestyret i inneværende periode. Når flertallet gikk inn for ham som ordfører, skyldtes det åpenbart Rogstads lange politiske erfaring, samtidig med at han vel er kjent for ikke først og fremst å ri partipolitiske kjepphester. Selv om Høyre bare fikk 5,6 prosent av stemmene i Rennebu ved sist valg, er det neppe noen fare for at partiet ikke skal komme inn igjen med minst en representant. Den politiske dragkampen om ordførervervet har imidlertid bydd på overraskelser i Rennebu også tidligere, og utfallet av den er aldri gitt på forhånd.

Hemne og Osen

I Sør-Trøndelag var det bare Hemne og Osen kommuner som blir med i forsøksordningen for neste valg. Hemne hadde direktevalg også i 2003. Foruten Rennebu, søkte også Hitra om å bli med på forsøket i 2007, men ingen av disse kommunene ble altså tatt ut i denne omgangen.

I utvelgelsen av nye kommuner som får delta har Kommunal- og regionaldepartementet lagt vekt på å opprettholde en god geografisk spredning på forsøkskommunene, og å velge ut kommuner av ulik størrelse. Det er også lagt vekt på i hvilken grad søknaden signaliserer interesse for å delta i forsøk med endret myndighet til ordføreren.