RENNEBU: Akkurat som i forrige torsdags HOO-møte la Astrid Øverland Kjeka (KrF) fram et motforslag som bygger på forslaget til Voll skole om organiseringen av skoleuka. I motsetning til rådmannens innstilling vil forslaget til KrF gi 1.-2. klasse en 18 timers skoleuke. I tillegg vil de ha SFO med gratis leksehjelp på slutten av dagen istedenfor på begynnelsen. 1.-3. klasse får fri hver onsdag, mens 4.-7. klasse får fri en onsdag i måneden.

Like lange dager

I HOO var hun den eneste som stemte for forslaget, men på kommunestyret stemte flertallet av politikerne midt imot HOOs innstilling som skolerådgiver og rektorene ved de aktuelle skolene har arbeidet fram.

– Jeg syns ikke det er rett at man tar bort to timer fra småtrinna for å bruke det i SFO som leksehjelp på starten av dagen. Leksehjelpordninga blir en tvang og skolehverdagen blir lenger uten at kvaliteten blir bedre. I tillegg kan det føre til skysskostnader som vi ikke aner hva blir. I vårt forslag har alle like lange dager og SFO blir lagt til etter skoletid, sier Øverland Kjeka.

Skiftet mening

Håvard Rogogjerd, som støttet innstillingen på HOO-møtet, hadde endret mening siden sist.

– Jeg syns innstillingen var grei på HOO-møtet, men nå har jeg tenkt ei uke og skiftet mening. Så jeg støtter forslaget til KrF fullt ut, sier Rogogjerd. Han mener at lekser skal gjøres hjemme og at en leksehjelp tidlig på dagen ikke er veien å gå for å hjelpe de som trenger det. Videre setter han spørsmålstegn ved at politikerne skal holde på å detaljstyre skolehverdagen.

KrFs forslag får også støtte fra Senterpartiets Knut Ingolf Dragset. Solveig Anglen (Ap) på sin side føler at de som politikere kanskje ikke er kompetente nok til å vurdere dette.

– Jeg følte meg ganske rolig etter vedtaket i HOO der de har tatt hensyn til foreldrenes ønske om en ekstra fridag. Den siste uka har jeg vært i kontakt med mange. Det er rektorer som har vurdert dette nøye og sier at det skal være størst fokus på klassene som har FAG og ikke 1.-2. som har en lek og lær-undervisning. Det er lagt vekt på læringsutbytte og det er det som bør være i fokus. Jeg er sterk farget av rådmannens innstilling og mener man bør lytte til fagfolk. For dette er grundig behandlet, mener Anglen og får tilsvar fra Kjeka.

– Fagfolkene er ikke enige heller. Det er fagfolk, lærere, som har utredet vårt forslag også. Jeg mister litt trua hvis vi går for kvantitet foran kvalitet, sier hun.

Nasjonale vedtak

Birger Hellan mener at forslaget følger de vedtakene som er gjort nasjonalt og at noe av tanken bak leksehjelpen er at mange er i en familiesituasjon som gjør at man har dårlige forutsetninger for å gjøre lekser på hjemmebane.

Rune Olaisen (Ap) tror at SFOs frivillighet gjør at de som faktisk trenger leksehjelpen er de som ikke blir med. Han uttaler også skepsis til at minsteklassene mister to timer.

Lill H. Bøe, som uttaler seg som rådmann i saken, mener at elevene skal trives på skolen for å få et økt læringsutbytte, og at de yngste skal få et godt grunnlag og en god start.

– Når det en snakk om å miste to timer så blir de ikke borte. De flyttes til 3. og 4. trinn. Leksehjelpen gir de mulighet til å få hjelp i de fagene de behøver det, sier Bøe som også nevnte sosial utjevning som faktor. Flere hadde stilt spørsmål rundt skyssituasjonen med tanke på SFO.

– Vi skal sørge for at det går busser også etter SFO. Rektorene kan bruke de midlene de har for å organisere dagen når det kommer til skyss og leksehjelp, forklarer Bøe.

Forslaget fra KrF ble vedtatt med 12 stemmer mot 9 for rådmannens innstilling.

Les mer om saken og kommunestyremøtet i tirsdagens Opdalingen.

FORSLAG: Det var Astrid Øverland Kjeka som la fram forslaget som ble vedtatt.