RENNEBU: Tirsdag var det formannskapsmøte i Rennebu og en av sakene på programmet var å velge leder og nestleder til byggekomiteen. Valget falt på lederen for hovedutvalget for helse, omsorg og oppvekst (HOO) i kommunen, Solveig Anglen.

Dette er en rolle Anglen ikke er helt ukjent med da hun blant annet er leder for komiteen ansvarlig for utbygging av Berkåk skole. Hun vil foreløpig ikke si så mye om jobben som står foran henne.

– Bedre oversikt

– Jeg vil ha et klart mandat før jeg uttaler meg, også må jeg få en bedre oversikt over prosjektet, sier Anglen. Som nestleder får hun etter all sannsynlighet med seg Endre Lien hvis han sier seg villig til å påta seg ansvaret.

– Vi skulle egentlig begynt med dette i 2009, men det ble mer omfattende enn det vi trodde med dobbelt pris og langt mer planlegging, sier ordfører i Rennebu, Bjørn Rogstad.

Formannskapet er svært positivt innstilt til prosjektet. Kjøkkenet skal rehabiliteres da det ikke har blitt gjort noe med siden det ble bygget i 1978. I tillegg skal kantinen bygges ut og gjøres om til et dagsenter til felles bruk for brukere, ansatte og besøkende. Den skal også være en del av et aktiviseringstilbud på dagtid, som tilbys hjemmeboende brukere etter behov. Personalkantina skal også flyttes for å gjøre plass til nye kontorer som skal huse fem nye og/eller omgjorte arbeidsplasser som også er en del av prosjektet.

– Kjøkkenet er enden å begynne i, det trenger virkelig rehabilitering. Et dagtilbud for de som ikke bor på hjemme er også skikkelig påkrevd. Det er viktig både for de pårørende og viktig for brukerne skal kunne holde seg hjemme lenger. Dette kan fungere skikkelig bra, så dette er en sak jeg håper vi får fortgang i, sier varaordfører Tora Husan (KrF).

Ny modell

Det ble også diskutert forvaltningen av Forollhogna. Regjeringen har vedtatt at nasjonalparker og store verneområder skal forvaltes lokalt og har derfor invitert Rennebu kommune til å delta i forvaltningen av verneområdene knyttet til verneplan Forollhogna og Trollheimen. Kommunen er allerede vant til å forvalte dette lokalt.

– Tanken er at vi fortsetter, men at det blir en litt annen modell, sier ordføreren.

Modellen går ut på et interkommunalt samarbeid mellom det berørte kommunene der det settes sammen et politisk verneområdestyre. Rådmannens vurdering var at dette definitivt var noe kommunen skulle være med på grunnet større reell innflytelse og lokal forankring, noe formannskapet sa seg enig i.

– Vi setter pris på å få lov til å være med på dette, slår Rogstad fast. En forutsetning er riktignok at det blir flertall blant de berørte kommunene om lokal forvaltning.

– Slik jeg har forstått det er alle kommunene veldig enig i den nye modellen, sier Rune Olaisen (Ap).