AUNA: Dagens E6 blir en internvei som stanser foran Møllekroa, foran Husfliden, blomsterbutikken og Opdalingen. Den indre sentrumskjernen blir et åpent, sammenhengende område.

– Riksvei 70 vil fremdeles komme til å dele sentrum, men det blir en helt annen fart på trafikken, sier ordføreren og viser til at det vil bli to rundkjøringer på kort tid, en ved Domus og en ved Aunasenteret.

Området rundt Torget, med Bunnpris, Domus og Oppdalsbanken vil bli liggende for seg, og resten av sentrum bil bli adskilt fra dette. Men det er snakk veldig liten avstand. Det vil også bli gode gangveier over Riksveg 70.

E6 skal etter planen gå langs O.Skasliens veg. Fra Felleskjøpet til Møbelsenteret, med en hel del småveier.

Fra Felleskjøpet og sørover går nye E6 ned til venstre og fortsetter parallelt med jernbanen.

Ny hverdag

– Her vil veien bli senket i forhold til terrenget, og det vil bli bygget støyvoller, sier ordføreren. Han er sikker på at beboerne i Traneveien og de andre veiene som nå får E6 nærmere innpå seg vil merke mindre til den nye veien, enn de i dag gjør til den andre.

– Hele boligområdet fra Aalma og sørover vil få en helt ny hverdag!

Tre rundkjøringer i sentrum skal gi alle som reiser på E6 mulighet til å stanse i Oppdal, og ikke bare kjøre forbi.

I tillegg vil det gå en matevei fra rundkjøringen nord for møbelsenteret ned langs jernbanen til skysstasjonen. Dette vil også bedre forholdene for bussjåførene.

– I dag må bussene krongle seg ned gjennom sentrum for å nå frem til busstasjonen.