Nordmenn blir stadig flinkere til å ta sine forholdsregler mot innbrudd i påsken. En fersk undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Storebrand viser at hele 66 prosent anstrenger seg ekstra for å sikre seg mot innbrudd i påsken. Det aller vanligste er å alliere seg med naboen, noe 35 prosent av de spurte gjør. 15 prosent omadresserer avisa, mens 16 prosent installerer ny alarm eller en ekstra sikkerhetslås.

– Det at så mange er blitt flinke til å passe på boligen i påsken, er uten tvil med på å redusere antall innbrudd. Hadde vi vært like observante resten av året, tror jeg livet hadde blitt atskillig tøffere for innbruddstyvene. Ofte er det ikke store tiltak som skal til, men helt enkle og grunnleggende ting, sier Hanne Gudding, kommunikasjonssjef i Storebrand.

– Vi ser at tyvene er blitt dyktigere og mer kreative med årene, derfor krever det også ekstra tiltak for å verne seg mot innbrudd. Om boligen først blir utsatt for forsøk på innbrudd, på tross av avisfri postkasse, vil sikkerhetslåser på vinduer gjøre det fysisk vanskeligere å ta seg inn. Og en alarm vil tilkalle oppmerksomhet umiddelbart, som gjør at tyvene får mindre tid, forklarer Gudding.

Statistikk viser at det fremdeles er de klassiske og lett tilgjengelige gjenstandene tyvene tar med seg, som kontanter og smykker. Får de arbeide uforstyrret, går gjerne også lett omsettelige gjenstander som PC og TV.