Oppdal: Etter det Opdalingen kjenner til legges Heimdal eiendomsformidling ned på Oppdal. Selskapet vil fortsatt drive videre i Trondheim, men selskapet vil ikke lenger være representert i Oppdal.

Oppdalsbanken starter eget eiendomsselskap under navnet Aktiv eiendomsformidling, som vil være en del av Eika-samarbeidet.

Det er innkalt til pressekonferanse i morgen tirsdag der banken vil redgjøre ytterligere.