OPPDAL: Dovrefjellrådets leder Ola Røtvei ble enstemmig valgt til leder i det nye nasjonalparkstyret da dette hadde konstituerende møte på Hjerkinn tirsdag.

Dette styret har nå forvaltningsmyndigheten for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og omkringliggende verneområder.

Ordførerkollega Per Dag Hole fra Lesja ble enstemmig valgt til nestleder.

Knutepunkt

I sitt første måte anbefalte styret Hjerkinn som forvaltningsknutepunkt. Den endelige beslutningene tas av miljøverndepartementet. På forvaltningsknutepunktet vil sekretariatet sitte. Dette skal utgjøres av to nasjonalparkforvaltere, som skal ansettes av fylkesmannen i Oppland.

Dovrefjellrådet skal nå kun ha ansvar for å koordinere regional planlegging og kommunal arealplanlegging i området samt jobbe videre for utvikling av bærekraftig reiseliv i og rundt verneområdene gjennom blant annet European charter.

Styret

Det nye nasjonalparkstyret består utover Røtvei og Hole av Bengt Fasteraune (Dovre), Ståle Refstie (Sunndal), Eva Tørhaug (Folldal), Rolf Jonas Hurlen (Nesset), Hanne Skamfer (Rauma), Bersvend Salbu (Tynset), Arne Braut (Sør-Trøndelag fylkeskommune), Anne Marie B. Jøranli (Oppland fylkeskommune), Toril Melheim Strand (Møre og Romsdal fylkeskommune) og Gunn Randi Fjæstad (Hedmark fylkeskommune).