- Et drastisk tiltak å gi totalforbud mot enkelte matvarer

foto