Har sikret flyplassen - flytter krigen mot sentrum og sørover

foto