Flyr lavt i dag for å sjekke høyspentnettet

foto
Det vil fredag 22. januar bli flydd i lav høyde over de strekningene som er markert med lilla og rødt. De ulike fargene er for å skille på spenningsnivået i linjenettet det skal flys over. Det kan også bli flyging lørdag. Foto: Tensio