Stor boligmangel: Trenger husrom for 27 flyktninger

foto