Forbereder innrykk av flyktninger: – Innstilt på å ta imot folk raskt

foto