Steinblokker raste ut på Rv70

foto
Steinspranget stenger et av kjørefeltene ved Lønset på Rv 70. Foto: Gunhild Nyaas