Alle innbyggerne involveres: Slik skal bygda bli et bærekraftig reisemål