Åpner opp for hyttefolk med smitte i familien

foto