Mistet over 300 lam: Vil gjøre det lettere å skyte jerv