Brann på Rv3, skred truer E6: I kveld må du ta lange omveier

foto