702 koronasmittede siden nyttår, men nå peker pila rett vei i én av våre kommuner

foto