Godtar ventekantinen: Etterlyser rask skoleutredning

foto
Høyres Ingvill Dalseg (midten) stemmer i mot forslaget om å etablere midlertidig skolekantine i kulturhuset. Resten av formannskapet, ordfører Geir Arild Espnes (Sp - f.v), Ingrid Grøtte Johansson (uavh- skjult på bildet), Morten Olsen (KrF), Tor Snøve (Ap) og varaordfører Elisabeth Hals (V) gikk inn for kommunedirektørens innstilling. Foto: Per Ole Aalberg