Sølte blod i flere kilometer etter nødslakt. Slakteriet beklager.