Imam med «dødsdom» går leden med politi-eskorte: På vei til pilegrimsfesten