Nav-sjef bekymret for uføretall: Utviklingen går hver sin vei i Oppdal og Rennebu